تماس با ما

اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
تهران، انهای اتوبان شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان فرهیختگان، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 1477893855

تلفن: 44868582

فکس: 47914550

فرم تماس

قسمتهای ضروری*