مديريت سخت افزار و شبكه

مدیریت سخت افزار و شبکه نيز در زمينه شناسايي نيازهاي ارتباطي كليه بخشهاي دانشگاه، پشتيباني و توسعه هر گونه تجهيزات و سيستم جهت انتقال اطلاعات و ايجاد ارتباط مورد نياز به ‌همراه مديريت دامنه ها و همچنين نصب و راه اندازي برنامه‫هاي تحت شبكه و مديريت برنامه‌هاي امنيتي در شبكه و ارائه سرويس اينترنت و خدمات وابسته به آن در حال فعاليت مي‌باشد.‬