بررسی پیشرفت دستگاه های اجرایی در ارتباط با توسعه دولت الکترونیکی در حوزه آموزش

 

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه دانشگاه ازاد اسلامی

 

تصویر بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه دانشگاه ازاد اسلامی

 

در پی حضور و بازدید دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه دانشگاه ازاد اسلامی در نمایشگاه الکامپ، جدیدترین طرح ها و خدمات الکترونیک ارایه شده دانشگاه به نمایش گذاشته شد.

 در این بازدید دکتر صحافی مدیر کل فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی به توضیح سامانه جدید مدیریت نقل و انتقالات دانشجویان (منادا)، سامانه ازمایشگاه های همکار(ساها) و شبکه یکپارچه مکاتبات اداری دانشگاه (شیماد) پرداخت.گفتنی است نمایشگاه الکامپ امسال از تاریخ 25/9/95 لغایت 28/9/95 ادامه داشته و غرفه دانشگاه ازاد اسلامی واقع در غرفه 36 سالن دولت الکترونیک می باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای آذر ماه و در در جلسه بررسی پیشرفت اقدامات دستگاه های اجرایی در ارتباط با تبادل اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی حوزه آموزش از اقدامات حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه تقدیر کرده بود.