ساماندهی هسته های فناوری استانی دانشگاه آزاد اسلامی /تسهیل در فرایند مکاتبات درون سازمانی طی سه سال اخیر (4)

 

ساماندهی هسته های فناوری استانی دانشگاه آزاد اسلامی /تسهیل در فرایند مکاتبات درون سازمانی طی سه سال اخیر

 

تصویر مطلب ساماندهی هسته های فناوری استانی دانشگاه آزاد اسلامی /تسهیل در فرایند مکاتبات درون سازمانی طی سه سال اخیر

 

سومین کنگره بین المللی فناوری، ارتباطات و دانش در روزهای 8 و 9 دی ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر امیرصحافی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در این همایش با اشاره به اهداف حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تسهیل و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مخاطبین و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی (دانشجویان، کارکنان و اعضا هیات علمی)، مکانیزاسیون فرایندها و ایجاد چابکی و صرفه جویی از مهمترین اهداف این حوزه به شمار می رود و کلیه فعالیت ها براین اساس تنظیم شده است.

وی درباره مهمترین راهکار های اتخاذ شده در دوره جدید مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در بخش فناوری اطلاعات گفت: با توجه به چالش ها و مشکلات این بخش از دانشگاه در گذشته، تقویت جایگاه و اصلاح ساختار سازمانی این بخش، تجمیع فعالیت های ICT سازمان مرکزی و راه اندازی کمیته تخصصی آمار و اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

دکتر صحافی به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده در این بخش پرداخت و افزود: بهره برداری از 38 طرح، سامانه و نرم افزار جدید، بهره برداری از طرح شبکه یکپارچه مکاتبات اداری دانشگاه آزاد اسلامی (شیماد)، تبادل بیش از 6 هزار مکاتبه در سطح سازمان مرکزی در هر روز کاری، کاهش سرعت تبادل نامه به کمتر از چند دقیقه و صرفه جویی در مصرف کاغذ و هزینه های پست از مهمترین مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

وی همچنین از بهره برداری از سامانه جامع گزارش های مدیریتی دانشگاه و (داشبورد گزارش های آماری) دردو فاز برون خط و برخط خبر داد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، خود کفایی و تکیه بر توانمندی تخصصی داخل دانشگاه، شناسایی توانمندی واحدها و شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه از طریق سامانه ثبت توانمندی، ایجاد شبکه انبوه سپاری (Crowdsourcing) جهت استفاده از توان فنی و تخصصی واحدهای دانشگاهی در توسعه محصولات فناوری اطلاعات دانشگاه و ساماندهی هسته های استانی به منظوراستفاده از توان تخصصی ایشان در جهت پشتیبانی و توسعه سرویس ها را از برنامه های در دست اجرای این حوزه برشمرد.