فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
اسکن و الکترونیکی نمودن پرونده های مرتبط با مرکز بازرسی و ذخیره نمودن آنها در بانک اطلاعاتیمرکز نظارت ، بازرسی و رسیدگی به شکایاتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه آرشیو اسناد مرکز بازرسی
جمع آوری و ذخیره رزومه کارکنان دانشگاه در جهت مدیریت و تسریع دسترسی برای اهداف مد نظر .مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ثبت رزومه کارکنان
متصدیان برگزاری دوره های آموزشی، اطلاعات مرتبط با دوره مد نظر را ( اعم از سرفصل و ...) در سامانه درج نموده و پس از تایید آن توسط سازمان مرکزی، این امکان فراهم شده که از طریق سامانه مورد بحث ثبت نام متقاضیان صورت گیرد. همچنین نتایج آزمونها از طریق این سامانه اطلاع رسانی می گردد.دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه توانمندسازی و مهارت های کاربردی
هدف از ایجاد سامانه مذکور جمع آوری اطلاعات مرتبط با اماکن ورزشی مرتبط با واحدهای دانشگاهی می باشد، که در ادامه با اختصاص امتیاز به هر واحد ( با توجه به امکانات کمی و کیفی)، نسبت به تعیین بودجه اقدام می گردد.معاونت ورزشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ارزیابی ورزش
سامانه مذکور در جهت انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی ایجاد گردیده.تشکل های اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیتشکل های دانشجویی
ثبت نام – انتخاب رشته - اعلام نتایج و خرید کارت اعتباری(آزمون های دانشگاه)مرکز سنجش و پذیرشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه سنجش و پذیرش
ثبت درخواست مشکلات نرم افزار های موجود و پشتیبانی از طرف پشتیباندانشگاه آزاد اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه تیکت
اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعاتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ساختار معماری دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت گزارش عملکرد کاری کارکنانحوزه ریاست عالی دانشگاهمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه عملکرد کارکنان
ثبت جریان اطلاعات مرتبط با ورود و خروج پرونده های دفتر هیات علمی.دبیرخانه مرکز امور هیات علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مدیریت پرونده های هیات علمی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۱ مورد.