فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
تجمیع اطلاعات مرتبط با وام های اعطا شده به دانشجویان و امکان استخراج گزارشات مورد نیازصندوق رفاه دانشجویانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه صندوق رفاه
ثبت اطلاعات مرتبط با اعضای کانون های فرهنگی . اجتماعی همچنین ثبت فعالیتهای انجام شده از وظایف ذاتی این سامانه می باشدامور کانون های فرهنگی و اجتماعیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مدیریت کانون های فرهنگی و اجتماعی
ثبت جلسات هیات رئیسه و ارائه آن جهت واحدهامرکز حوزه ریاست دانشگاهمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مدیریت مصوبات شوراها
جهت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد براساس شرایط و ضوابط موجود دانشگاهدانشجوییمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (منادا)
مدیریت انتصاباتانتصاباتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه انتصابات
ثبت و جمع اوری اطلاعات مرتبط با یادواره های شهدا، تجهیزات نمازخانه، فرهنگی و عقیدتی دینی، وضعیت و شناسنامه ائمه جماعت در راستای ارائه ی هر چه بهتر خدمات فرهنگی و ایجاد فضای فرهنگی عقیدتی برابر در تمامی واحد هاستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی - حوزه معاونت فرهنگی دانشجوییمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ستاد اقامه نماز
ثبت و رسیدگی به درخواست های دانشجویان در حوزه کمیسیون موارد خاص اموزش و ایجاد پرتال اتوماسیون اتوماتیک و هوشمند جهت تشکیل صورتجلسات و اعلام رای کمیسیون در سه سطح واحد و استان و سازمانمعاونت آموزشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه کمیسیون موارد خاص آموزش
جمع آوری و تجمیع اطلاعات مرتبط با خوابگاه های دانشگاه آزاد اسلامی در جهت گزارش دهی واحد های عمرانی و همچنین سرویس دهی و مدیریت خوابگاه ها در راستای رفاه هر چه بیشتر دانشجویانمعاونت دانشجویی و فرهنگیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه شناسنامه خوابگاه های دانشگاه ازاد اسلامی
جمع آوری رزومه کاری تحقیقاتی و پژوهشی نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی در جهت ظرفیت سنجی و بکارگیری نخبگانپژوهشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ثبت درخواست عضویت در شبکه نخبگان پژوهشگاه مرکزی
ایجاد گزارشات تجمیعی مرتبط با دانشجو، استاد و کارمند در راستای اطلاعات تجمیعی دانشگاه ازاد اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه سماد
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.