فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
ایجاد شناسنامه و جمع اوری اطلاعات نخبگان دانشگاه ازاد اسلامیمعاونت پژوهشیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه شناسایی نخبگان و سرآمدان دانشگاه آزاد اسلامی
متمرکز سازی اطلاعات و پرونده های انضباطی دانشجویان، همچنین ایجاد سیستم تصمیم یار جهت رسیدگی به تخلفات با میزان و رای یکپارچهحوزه دانشجوییمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه کمیته انضباطی دانشجویان
جمع اوری اطلاعات مرتبط با فرهنگیان، ایثارگران و بسیجیان دانشگاه ازاد اسلامیایثاگرانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ایثارگران
ایجاد یک پایگاه داده متمرکز از عناوین برنامه های درسی ارائه شده در واحدهای دانشگاهی در جهت توانمند سازی کارکنان و برگزاری دوره های آزاد به همراه سرفصل ها ، اهداف برگزاری و سایر اطلاعات مرتبط ایجاد شده است.دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه برنامه های درسی
از طریق سامانه مورد بحث سازمان مرکزی دانشگاه، همچنین استانها نسبت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با واحدهای فناور و مراکز رشد اقدام می نمایند(جهت هرگونه بهره برداری).پژوهشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مراکز رشد و واحدهای فناور
هدف اصلی از این سامانه برگزاری و مدیریت کلیه فرآیندهای مرتبط با برگزاری یک همایش صورت می گیرد.اداره کل تربیت بدنی و امور ورزشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه همایش ها
یکی از سیستم های مورد نیاز و ضروری در سازمانها، سیستم های پرسش و پاسخ بوده که این دسته از سامانه ها برای افزایش کیفیت خدمات در جهت ارباب رجوعان ایجاد می گردد. هدف از ایجاد سامانه پرسش و پاسخ مرکز آزمون دانشگاه ایجاد یک پل ارتباطی با متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که کلیه فرآیندهای مرتبط جهت مدیریت و عملیاتی نمودن آن از طریق این سامانه صورت می گیرد.مرکز سنجش و پذیرشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه پرسش پاسخ
ایجاد یک پایگاه داده متمرکز از عناوین برنامه های درسی ارائه شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه جهت بهره برداری واحدهای دانشگاهی ایجاد شده است.آموزشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مرکز برنامه ریزی درسی
هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از امکانات اقامتی موجود در واحدهای دانشگاهی بوده که این اطلاعات از سوی واحدها در سامانه درج می گردند.معاونت عمرانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه گردشگری
هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از اطلاعات دروس و اساتید گروه معارفنهاد رهبریمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه نهاد رهبری
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۱ مورد.