فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
یکی از سیستم های مورد نیاز و ضروری در سازمانها، سیستم های پرسش و پاسخ بوده که این دسته از سامانه ها برای افزایش کیفیت خدمات در جهت ارباب رجوعان ایجاد می گردد. هدف از ایجاد سامانه پرسش و پاسخ مرکز آزمون دانشگاه ایجاد یک پل ارتباطی با متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که کلیه فرآیندهای مرتبط جهت مدیریت و عملیاتی نمودن آن از طریق این سامانه صورت می گیرد.مرکز سنجش و پذیرشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه پرسش پاسخ
جمع آوری و ذخیره رزومه کارکنان دانشگاه در جهت مدیریت و تسریع دسترسی برای اهداف مد نظر .مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ثبت رزومه کارکنان
اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعاتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ساختار معماری دانشگاه آزاد اسلامی
ایجاد گزارشات تجمیعی مرتبط با دانشجو، استاد و کارمند در راستای اطلاعات تجمیعی دانشگاه ازاد اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه سماد
ثبت اطلاعات و دارایی های مرتبط با حوزه فن آوری اطلاعات سراسر کشورمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مدیریت دارایی های فن آوری اطلاعات
مستند سازی بانکهای اطلاعاتیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسرور مدیریت بانکهای اطلاعاتی ApexSQL
ارائه و استخراج گزارشهای مدیریتی از اطلاعات موجود به صورت آنلاینمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیداشبورد مدیریتی
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
اسکن و الکترونیکی نمودن پرونده های مرتبط با مرکز بازرسی و ذخیره نمودن آنها در بانک اطلاعاتیمرکز نظارت ، بازرسی و رسیدگی به شکایاتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه آرشیو اسناد مرکز بازرسی
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمرکز نظارت،بازرسی و رسیدپی به شکایاتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۱ مورد.