فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
مدیریت اسنادمعاونت عمرانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه اسناد عمران
ارزیابی الکترونیکی سلامت دانشجویانحوزه دانشجوییمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه کارت سلامت
برگزاری مسابقات ورزشی جامعه دانشگاهی به صورت برخطحوزه ورزشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه برگزاری مسابقات ورزشی به صورت بر خط
ثبت مرخصی ، ماموریت و اضافه کاری روسای استانهاحوزه ریاستمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ثبت مرخصی ها ، ماموریتها و اضافه کارهای مرتبط با روسای استانها
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیاداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشدمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیبسیج کارمندانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیبسیج اساتیدمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمرکز نظارت،بازرسی و رسیدپی به شکایاتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمعاونت علوم پزشکی- دفتر توسعه علوم دامپزشکیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمعاونت امور زنان و خانوادهمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۱ مورد.